Sleurhutten

| 1 Comment

Je kent ze wel, want je bent ze ontgetwijfeld al eens tegengekomen : in Spanje, Ibiza of dichter bij huis, in Metropolis bij voorbeeld. Meestal in groep, maar zelfs alleen hebben ze het grootste bakkes en denken ze dat de wereld van hen is. Jaja, de hollanders zijn weer in aantocht. Deze week werd er een grote uittocht gehouden, via de Kennedytunnel, richting Belgische Kust. En als je zo met je hele gezinnetje, de schoonfamilie, nonkel Jaap en tante Trees op reis gaat met je aftandse roestbak, dan moet je gewoon een sleurhut meenemen, anders kan je immers je wc-papier, zwembandjes en liters bier - nou ja, bier? - niet kwijt. Het is immers niet de bedoeling dat je de economie van een vreemde mogendheid spekt, weet je wel? Soit, dat alles even terzijde gelaten...

Sinds maart van dit jaar zijn er werken aan de gang op de Antwerpse ring. Iedereen weet dat, er zijn talloze campagnes gevoerd zowel in binnen- als buitenland. En toch denken alle keeskoppen dat die werken voor hen niet tellen. Lekker effe met de hele bende aanschuiven aan de ring, met de sleurhut tussen paaltjes manoevreren die eigenlijk net iets te dicht bij elkaar blijken te staan, en dan met een slakkegang door een tunnel met versmalde rijstroken waar nog maar eens blijkt dat je sleurhut toch breder is dan 2 meter. Jaja, straffe jongens, die kezen!

1 Comment

Tja, en voor het journalistieke kruin hoeven we ook al niet in Nederland te zijn. Een freelance journalist (Zacht Ei) liet zich even gaan op zijn eigen weblog onder de titel "'Belgian civilization' is an oxymoron" (http://www.zachtei.nl/2005/07/22/000874.html). Nou goed, om niet in een eindeloze discussie verzeild te geraken en omdat Politically Incorrect op weblogs blijkbaar mag, reageer ik dan maar liever hier en doe een duit in het zakje. Dat de Belgische politie onmiddellijk optrad tegen het gewraakte telde voor Zacht Ei blijkbaar niet mee in zijn afwegingen.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.04

About this Entry

This page contains a single entry by ServMe published on July 23, 2005 1:01 AM.

Tic-Tac-Toe was the previous entry in this blog.

Needled.com Launch is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.