This really is the end!

| 1 Comment

25/03 ICT Assistance in Sint-Truiden failliet: 45 ontslagen

De rechtbank van koophandel in Hasselt heeft het informaticabedrijf ICT Assistance in Sint-Truiden dinsdag failliet verklaard. Er werden twee curatoren aangesteld, zo vernam Belga van de Hasseltse persrechter. Het faillissement kwam niet onverwachts. De zaakvoerder van ICT Assistance legde vorige week zelf de boeken neer. Ook de christelijke vakbond LBC-NVK had op een faillissement aangedrongen omdat de 45 werknemers sinds oktober vorig jaar geen opdrachten, geen loon en geen eindejaarspremies hadden ontvangen.

De werknemers werden dinsdag op een personeelsvergadering ingelicht over het faillissement. Ook hun werkloosheidsdossiers werden ingevuld. Later op de dag volgt nog een onderhoud met de curatoren. De vakbonden hebben weinig hoop dat er een kandidaat-overnemer voor het bedrijf zal worden gevonden, gezien de financi´┐Żle put die het management heeft achtergelaten. Volgens de bonden is de zaakvoerder behalve 5 maand loonachterstand immers nog hoge bedragen aan de RSZ verschuldigd.

ICT Assistance is een outsourcingsbedrijf dat instaat voor de installatie en het onderhoud van informatica-oplossingen. (source : GVA - link)

1 Comment

Triestig,en zolang met ons voeten gespeeld hebben.

Monthly Archives

Pages

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.04

About this Entry

This page contains a single entry by ServMe published on March 25, 2003 4:28 PM.

PT works was the previous entry in this blog.

This is grand! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.